Institutionell obligation 2019 SOLT 5

-Advanced SolTech Sweden AB (publ)

 

Emissionsdatum: 25 januari 2019.
Återbetalningsdag: 25 januari 2023.
Emissionsbelopp och valuta: Rambelopp 1 500 MSEK (i SEK, EUR och NOK) varav utnyttjat ca 280 MSEK (i EUR och SEK).
Nominellt belopp per obligation: 100 000 SEK, 10 000 EUR
Säkerhet: Senior säkerställd
Emittent: Advanced SolTech Sweden AB (publ). Bolaget ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ)och till 49 % av Advanced Solar Power (Hong Kong) Ltd.
Verksamhet: Advanced SolTech äger och finansierar koncernens solenergianläggningar, främst i Kina.
Långivare: Obligationsinnehavarna.
Ränta: 9% p.a. + Stibor 3m för SEK obligationer

9% p.a. + Euribor 3m för EUR obligationer

7,75% p.a. + Nibor 3m för NOK obligationer

Alla referensräntor beräknas med ett 0-golv.

Förfallodagar ränta: 25 januari, 25 april, 25 juli och 15 oktober varje år. Första ränteförfallodag 25 april 2019.
Skuldstruktur: Ingen amortering.

Fritt överlåtbara skuldebrev.

Ändamål: Förvärvsfinansiering av solenergianläggningar i Kina.
ISIN: SE0012012680., SE0012012698.
Kortnamn: SOLT5
Listning: Noterade på First North Sustainable Bonds Market vid Nasdaq, Stockholm.
Emissionsinstitut: DNB Sverige och Eminova
Arrangör: JOOL Markets
Agent:

Intertrust Sweden

E-post: stockholm@intertrustgroup.com

Tel: + 46 8 402 72 00

Obligationsvillkor: Obligationsvillkor

 

Investerarpresentation SOLT5:  Investor Presentation

 

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss