Inspiration

-Kan glas producera el? Absolut!

Glas kan producera el!

SolTech ST är semitransperanta solpaneler i glas som gör det möjligt att generera solel från glasfasader, fönster och glastak. Semitransparenta solpaneler ger ett skönt inomhus klimat med lägre kylbehov, samtidigt som de kan integreras på ett estetiskt sätt i byggnaden.

Kristianstad Arena

Det enklaste valet är det du inte behöver göra

Solceller, fönsterglas och solskydd behöver inte längre ses som separata delar i en fastighet. I en och samma produkt från SolTech Energy får Du fönsterglas i valfritt format, med möjligt U-värde till 0,6 och med skuggning som Du önskas samtidigt som glasrutan producerar el.

Att slippa välja gör livet enklare för alla; kunder, byggherrar, arkitekter och konstruktörer! Visionen i SolTech Energys verksamhet är att varje fastighet ska producera mer energi än vad den förbrukar. Det blir möjligt när man utnyttjar både tak och fasad på ett optimalt sätt. Genom ett unikt ramavtal med Sapa Building Systems AB kan vi erbjuda lösningar för kompletta fasadsystem, fönster, dörrar, glastak, solskydd, balkongräcken med mera.

Låt Dig inspireras av de möjligheter som finns att bygga både snyggt och energismart. Här intill visas ett antal bilder på lämpliga användningsområden och installationer.

Kanalveien Bergen Norge

Hemsidan visar bilder på fastigheter som inte innehåller SolTech Energys produkter men som illustrerar och inspirerar vad som kan byggas.

Attunda Tingsrätt i Stockholms
Högskolan i Borås
Strömslunds Snickerifabrik i Skillingaryd

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Tommy Danielsson, Försäljningschef SolTech Energy
tommy.danielsson@soltechenergy.com
+46-(0)70 60 30 280