Vänligen ange dina uppgifter

Hitta din tekniska specifikation

-Hitta den produktvariant som passar just er!

En solcell som förutom att producera solel även integreras i en byggnad kallas för byggnadsintegrerad (BIPV), den är alltså även är ett byggnadsmaterial. En produkt som appliceras utanpå ett klimatskal kallas byggnadsapplicerad (BAPV). Nedan finns mer fakta om solenergi och vad olika tekniska begrepp innebär, hur mycket solel våra solceller levererar i oskuggat läge och i olika väderstreck, samt tekniska beskrivningar.

Hur mycket producerar solcellerna?

 

Värdena är simulerade för en anläggning på 10,000 W av produkten SolTech Supreme och platsen är Stockholm.

SolTech RooF

SolTech Facade

SolTech ShingEl

SolTech Facade Semitransparent

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss