Stora framgångar i Kina

SolTech Energy har genom ett samägt bolag tillsammans med kinesiska Advanced SolarPower Hangzhou Inc. (ASP) blivit en aktör på den kinesiska marknaden.
Läs mer om verksamheten i Kina

Samarbete SolTech – Hydro/Sapa

Vi är glada och stolta över vårt exklusiva samarbete med Hydro/Sapa/Wicona som manifesterades på Nordens största bygg- och fastighetsmässa Nordbygg i april 2018
Läs mer om vårt samarbete med Hydro/Sapa

Låt dig inspireras

Oavsett om du har en industrifastighet, kontorsfastighet, flerbostadshus eller annan större anläggning bör du se över möjligheten att sänka el- och värmekostnader med hjälp av taket - eller fasaden.
Ta del av flera referensobjekt

Våra Produkter

- Solenergilösningar som passar för alla fastigheter!

Bläddra i våra produktbroschyrer

Klicka här!

SolTech RooF

Byggnadsintegrerade och estetiskt tilltalande solceller är framtidens solenergi

Läs mer

SolTech ShingEl

Den unika takpannan som producerar el

Läs mer

SolTech ST

Transparenta tunnfilmssolceller som producerar el

Läs mer

SolTech Facade

en solcell som är en kallfasad

Läs mer

Kiselsolceller

Solceller baserade på kiselteknik

Läs mer

Tillbehör

Läs mer

Teknisk Specifikation

Hitta mer teknisk fakta, specifikationer, föreskrivande texter och hur många kWh/år levererar en solanläggning.

Sapa och SolTech
skapar nya möjligheter

SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än den gör av med. Det är en utmaning, inte minst på våra breddgrader men fullt möjligt genom att kombinera t.ex. en värmepump med vår semitransparenta solcell, SolTech ST, som då producerar den elektricitet som värmepumpen förbrukar på årsbasis. Jag är stolt över vårt samarbete med Sapa som skapar helt nya möjligheter att på bred front via deras kanaler marknadsföra glasfasader och tak som producerar el. Om vi globalt ska klara av de högt satta klimatmål som numera finns, kunde en idé vara att alla länder inför en lag som säger att bygglov inte ges till byggnader med glasfasader som inte samtidigt producerar elektricitet. Kanske Sverige kan vara ett föregångsland? Läs mer om vårt unika samarbete med Sapa här. Välkommen till oss på SolTech!

Frederic Telander, Ordförande

Aktuellt

Bokslutskommuniké Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari – december 2018

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (”ASAB”) avger rapport för perioden januari – december 2018. ASAB ägs till 51 procent av SolTechs Energy Sweden AB (publ) (”SolTech”) och till 49 procent...Läs mer

Bokslutskommuniké 2018 SolTech Energy Sweden AB (publ)

  SolTech Energy redovisar stark resultatförbättring i koncernen   2018 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 53,7 (49,8) MSEK. Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,2 (-17,7) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella...Läs mer

Läs om vårt dotterbolag, Nyedal Solenergi i Halmstad
SolTech Energy får ytterligare order från Paradoumo Gruppen på 1,3 MSEK

Paradoumo Gruppen kompletterar sin tidigare order från våren 2018, från 7 till 28 hus. Paradoumo har skapat ett unikt koncept med SolTechs byggnadsintegrerade solenergiprodukter i symbios med modern arkitektur och...Läs mer

Visa fler nyheter

Arkitektsupport

Vi har tänkt igenom helheten och erbjuder flexibla system där man enkelt kan integrera solskydd och solceller i fasaden för att uppnå en totallösning med god energihushållning.

Läs mer här

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss