Skola i Vallastaden

-Installation av SolTech ST
SolTech Energys samarbete med Sapa Building Systems kring byggnadsintegrerade solcellsanläggningar har genererat en första order från Skanska Sverige AB. Anläggningen har integrerats i en skola som Skanska byggt i den miljöprofilerade Vallastaden i Linköping.Avsikten är att byggnaden certifieras enligt Green Building och klarar morgondagens energikrav. Semitransparenta solceller SolTech ST integreras i en stor Sapa fasad med en transparensgrad som varierar från 0-40 %. För att få bästa möjliga balansen mellan effekt, ljusgenomsläp och solskydd har man valt solcellsglas med 40 % transparens (därmed 60 % av max möjliga effekt) i fönsterhöjd och med 0 % transparens (helt svarta och därmed med 100 % av effekt) i bröstning och bjälklag.

Mer information kring detta projekt kan ni läsa i pressmeddelandet.

För faktablad klicka här.

Det är spännande produkter som de är ensamma om på marknaden.

Hanna Åkerlund, civilingenjör i Energisystem

Solpaneler bidrar med

energi och kunskap i skolan

Byggkoncernen Skanska AB har ett tydligt löfte att bygga ett bättre samhälle där företaget är verksamt.
Ett solsupportteam som specialiserar sig på solenergi har därför bildats inom Skanska Teknik.

– Inför byggnationen av Vallastadens skola, som har en tydlig hållbarhetsprofil, fick vi uppdraget att stötta med beräkningar för hur mycket solenergi som krävdes för att nå de högt satta energimålen, säger
Hanna Åkerlund, civilingenjör i Energisystem
och medarbetare i projektet.

Läs hela intervjun med Hanna Åkerlund här.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss