Obligationslån 2018 SOLT 2

 
 
 

 
 

Teckningsperioden är avslutad. Stort tack till våra över 2000 investerare som tecknade obligationer för totalt 128 MSEK. Vi återkommer med fler solobligationer senare i år. Välkommen åter.

Högt ställda solenergimål och ett starkt växande energibehov har gjort den Kinesiska marknaden för solenergi mycket attraktiv. Därför väljer SolTech Energys dotterbolag, Advanced SolTech nu att emittera en ny obligation med attraktiv ränta på 8,75 procent, och detta för att investera i redan klara affärer.

– Vi räknar med att ännu fler skall inse fördelarna med att investera i solenergimarknaden, säger Frederic Telander, vd på SolTech Energy.

Till höger finner du all information du behöver för att fatta ett beslut att spara i vår nya solobligation. Kunder i Avanza Bank kan teckna på www.avanza.se och andra bankers kunder enkelt genom att skriva ut, fylla i och posta anmälningssedeln.

Genom att investera i solobligationen erhåller du en ränta om 8,75% per år, med utbetalning två gånger per år och bidrar samtidigt till en förbättrad miljö i Kina och globalt. Välkommen.

 

 

Erbjudandet i korthet

Valör och nominellt belopp:
5 000 SEK per obligation.
Lägsta belopp att teckna är fyra (4) Obligationer (20 000 SEK). Därefter i poster om en (1) obligation
Ränta:
Årligen 8,75%
Ränteförfallodagar:
15 januari och 15 juli, med första utbetalningsdag 15 juli 2018
Utgivningsdag:
1 mars, 2018
Lånebelopp:
150 MSEK med övertilldelningsrätt om ytterligare 150 MSEK, dvs maximalt 300 MSEK
Återbetalningsdag
28 februari, 2023
Preliminär första handelsdag, förutsatt godkänd ansökan:
15 mars, 2018

 

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss