Tillbehör

Självklart fungerar inte solceller utan DC-material för inkoppling. SolTech Energy erbjuder ett högkvalitativt tillbehörssortiment av växelriktare, kablar, brytare, etc.

Växelriktare
Växelriktaren omvandlar den likström som solcellerna producerar till växelström. SolTech Energy har valt att jobba med flera större växelriktartillverkare, däribland Fronius, som erbjuder växelriktare av god kvalitet. Växelriktarna finns i många olika storlekar och har funktioner såsom olika antal MPPT-trackers för olika väderstreck. SolTech Energy eller någon av våra återförsäljare ser till att välja rätt växelriktare till ditt system!

Slingskåp
Solcellerna seriekopplas i slingor, vilka parallellkopplas i slingskåp. SolTech Energy använder säkringar för varje slinga enligt gällande krav samt överspänningsskydd i alla slingskåp.

Kablar
För en säker installation använder SolTech Energy alltid dubbelisolerade och UV-beständiga kablar.

Brandmannabrytare
I Sverige finns det inga lagkrav på att installera brandmannabrytare. SolTech Energy prioriterar dock säkerheten högt och rekommenderar därför alltid att en brandmannabrytare installeras, för en säkrare räddningsinsats i händelse av brand. Beroende på installation kan en enklare brytare på fasad användas, alternativt en fjärrstyrd brytare som placeras exempelvis i entrén.

Brytare på fasad                                                        Fjärrstyrd brytare

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss