SolTech ST

-Transparenta tunnfilmssolceller som producerar el

SolTech ST är ett revolutionerande koncept där solcellsteknik byggs in i till exempel en glasfasad. Med denna produkt får du ljusinsläpp genom tak eller vägg och kan samtidigt omvandla solljus till el. Både svarta, färgade och transparenta ytor producerar el. En svart eller färgad ST producerar mellan 100 – 113 Wp/m2. Solcellen erbjuds från 0 till 90 % transparens och effekten är linjär mot transparensen. En solcell med 50 % transparens har 50 % effekt av 113 Wp.

Alla glasytor absorberar användbar solenergi. SolTech ST är semitransparenta tunnfilmssolceller som kan byggas in i sådana ytor och kombinerar solenergi med solskuggning. Produkten kan beställas med olika grad av transparens för att ersätta ett vanligt glas eller en glasvägg. Det innebär att du kan få lagom mycket solskuggning samtidigt som elektricitet produceras. Konceptet passar till allt från butiksfönster till vinterträdgårdar. För byggnader med isoleringskrav kan SolTech ST även installeras som isoleringsglas.
SolTech klarar att leverera ett isolerglas med energikrav ned till nivå för passivhus. Det är kundens behov som styr hur vi bygger glaset.

Solceller, fönsterglas och solskydd behöver inte lägre ses som separata delar i en fastighet. I en och samma produkt från SolTech Energy får du fönsterglas med den skuggning som önskas samtidigt som glaset producerar el. SolTech ST installeras enkelt i glastak eller i glasfasader genom att använda Sapas eller Wiconas profiler. Alla Sapa/Wicona producenter i Norden, Baltikum och Polen är möjliga installatörer. Därmed underlättas en fastighetsägares eller arkitekts vision avsevärt. Produkten kan installeras i ett känt profilsystem och kan byggas av producenter som är vana att verka på svenska byggmarknaden.

Privatpersoner

Vid intresse hänvisar vi er till en Sapa återförsäljare, klicka på länken för att hitta en ÅF nära dig: Auktoriserade tillverkare

Låt oss berätta mer

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss