SolTech Fasad

-en solcell som är en kallfasad

Vi erbjuder en solcellsfasad som ersätter ett annat byggmaterial i sex kulörer utöver svart! SolTech Fasad har en aluminiumprofil horisontellt och en tunn gummilist vertikalt.
SolTech Fasad är anpassad för att Du skall kunna montera solceller i olika kulörer i en ventilerad kallfasad. Den ersätter alltså andra byggnadsmaterial såsom tegel, plåt, puts eller fasadskivor. På så sätt blir investeringen för solcellerna betydligt lägre, utöver värdet på den energi anläggningen producerar.

Olika kulörer av en solcell blir olika tjocka glaspaket, men det justerar fasadprofilen. Oavsett tjocklek hamnar alla solceller i samma nivå i fasadlivet. Du kan också blanda kulörer på samma fasadyta.

SolTech Fasad finns i två formattyper:

  • 1200×600 mm
  • Bredd 600 eller 1200 mm, höjd mellan 600-3000 mm i steg om 600 mm.

Profilen är egenutvecklad med hjälp av Sapa Building Systems för att fungera i SolTech Fasad. SolTech Fasad finns i sju kulörer och levererar mellan 100-123 Wp/kvm beroende på kulör. Kulörernas nyans ändras beroende på hur mycket och i vilken vinkel som ljuset träffar solcellen. Aluminiumprofilen anodiseras eller lackas i olika kulörer. Vi kan tillverka inaktiva glas som passbitar. Vilket möjliggör att även om du installerar SolTech Fasad på en befintlig byggnad kan Du skapa vackra sammanhängande fasadytor oavsett storlek på ytan.

Solcellens kulörer är:

  • Grå
  • Grön
  • Terrakotta
  • Blå
  • Brons
  • Guld
  • Svart

 

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss