Kiselsolceller

-Solceller baserade på kiselteknik

Det finns tillfällen då poly- eller monokristallina solceller är ett bättre val än tunnfilm och det är när kraven på estetik inte är lika höga eller där man kräver max energiproduktion per installerad m².

Eftersom SolTech Energy är specialister på estetisk och integrerad solenergi med fokus på tunnfilm har vi valt att hänvisa kunder som är intresserade av kiselsolceller till vårt dotterbolag Nyedal Solenergi som har stor erfarenhet av kiselsolceller, utöver sin inriktning på integrerad solenergilösningar.

 

Du kommer i kontakt med Nyedal Solenergi här: http://www.nyedalsolenergi.se/

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss