Vanliga Frågor

Allmänt

Vad är det för skillnad på solel och solvärme?
Solel producerar elektricitet i form av likström som omvandlas till växelström. Solvärme producerar värme genom att värma upp vatten.

Skiner solen tillräckligt i Sverige?
I Sverige finns bra förutsättningar för solenergi, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.

Fungerar solenergi även under vintern?
Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så produktionen är mycket liten, eller ingen alls om man har snö på taket. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Behöver jag bygglov för att installera solenergi?
Det kan variera mellan kommunerna så kolla med ansvarig i din kommun innan du genomför en installation.

Var vänder jag mig som privatperson för att köpa produkterna?
Se våra återförsäljare här.

Solel

Hur mycket energi ger solceller i Sverige?
Man kan räkna med 800-1100 kWh/kW och år, beroende på var i Sverige du befinner dig. I Stockholmstrakten 900-1000kWh/kW och år.

Kan man lagra el som man inte använder?
Nej, solcellssystemet är normalt inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Överskottselen matas in på elnätet och kan säljas till din ellevarantör som i sin tur säljer den vidare till andra elhandelskunder.

Har man tillgång till elnätet är batterilösningar ännu inte ekonomiskt försvarbart för vanliga hushåll, även om nya lösningar hela tiden kommer ut på marknaden.

Vad händer med paneler som går sönder eller inte ska användas längre?
Trasiga och förbrukade solceller återtas av SolTech Energy och skickas för återvinning.

Hur fungerar en solcell?
En solcell är en tunn skiva eller film av ett halvledarmaterial som är strukturerat så att om den är belyst så uppstår en spänning mellan framsidan och baksidan.

Håller panelerna att gå på?
De håller, men det bör undvikas.

Vad gäller för nätanslutning av solcellssystem?
Du måste anmäla till ditt nätbolag att du tänker installera en solcellsanläggning på din byggnad. Om du vill sälja din solel måste du kontakta en elleverantör som är villig att köpa elen och sedan upprätta ett avtal med denne.

Kan jag få bidrag för solceller?
Till och med 2016 kan man få statligt stöd för investeringskostnaden för solceller, inklusive hårdvara och installation. Stödnivån från 1 januari 2015 är 30 % för företag och 20 % för övriga. Stödet gäller så långt de avsatta pengarna räcker. Det är Länsstyrelsen som hanterar ansökningar och fattar beslut om stöd. För mer information, kontakta din lokala Länsstyrelse.

Får jag ROT-avdrag för installation av solceller?
Du får ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen, förutsatt att du har kvar utrymme för ROT-avdrag samt att installation och betalning av solcellssystemet sker under samma år. Om du får statligt stöd för installationen kan du däremot inte få ROT-avdrag.

Hur länge håller panelerna?
Solceller har en förväntad livslängd på över 30 år.

Kan jag koppla in solcellerna själv?
Inkopplingen på taket kan en händig person göra, för det krävs ingen behörighet. Den fasta installationen i huset måste utföras av en behörig elektriker.

Vilket underhåll ska jag räkna med?
Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.

SolTech ShingEl

SolTech ShingEl är en unik byggnadsintegrerad solcellspanel som erbjuder samma byggmått och specifikationer som Benders tegelpanna Carisma.

Den är i sig själv en del av klimatskalet på fastigheten, utan krav på extra tillbehör. Låt ditt tak generera energi utan att du behöver kompromissa eller göra avkall på vare sig funktion eller estetik.

Vi tycker att det är självklart att alla fastigheter som byggs också genererar energi, för att minska avtrycket på miljön och för att spara pengar till ägaren under husets byggtid och livstid. Våra lösningar ger arkitekter bästa tänkbara förutsättningar att vara kreativa vid nybyggnation men även vid bevarandet av karaktären hos äldre hus, oavsett taktyp.

SolTech Supreme

Hur mycket väger takinstallationen?
Installationen väger ca 18 kg/m².

SolTech ST

Kan jag använda SolTech ST istället för fönster?
Ja, de finns även i utförande med två- eller treglas.

Vilken transparens ska jag välja?
Eftersom behovet av skuggning normalt är högre för ett tak än för en fasad, är en lägre transparens ofta att föredra där, medan en högre transparens normalt är önskvärt för en fasad för bättre utsikt.

Hur monteras SolTech ST?
SolTech ST installeras enkelt genom att använda marknadsledande leverantörer av aluminiumprofiler för glastak eller glasfasader.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss