Obligationslån 2018 SOLT 3

Teckningsperiod är avslutad. Mer information kommer inom kort.

Högt ställda solenergimål och ett starkt växande energibehov har gjort den Kinesiska marknaden för solenergi mycket attraktiv. Därför väljer SolTech Energys dotterbolag, Advanced SolTech nu att emittera en tredje grön obligation. Vi erbjuder en attraktiv ränta på 8,75 procent och alla medel går till att bygga redan undertecknade affärer.

– Svenskarnas största oro, enligt SOM-institutet, är klimatförändringar och miljöförstöring. Nu när alla verkligen kan göra skillnad så vi räknar med att ännu fler skall inse fördelarna med att investera i solenergimarknaden, säger Frederic Telander, vd på SolTech Energy.

Till höger finner du all information du behöver för att fatta ett beslut att spara i vår nya solobligation. Klicka gärna på alla gröna rutor för att få fullständig information. Kunder i Avanza Bank kan teckna på www.avanza.se och andra bankers kunder enkelt genom att skriva ut, fylla i och posta anmälningssedeln. Den är adresserad och porto är betalt.
Vårt affärsupplägg i Kina har många vinnare. Den globala miljön, våra kunder i Kina, våra aktieägare och inte minst investerarna i våra obligationer. Välkommen ombord.

Informationsträff med VD och ordförande

Stockholm, 12 juni kl 18:00.
Piperska Muren, Scheelegatan 14.

Göteborg, 13 juni kl 17:30.
Gothia Towers, Mässans gatan 24.

Malmö, 14 juni kl 17:00.

Malmö börshus, Skeppsbron 2.

Anmälan: info@soltechenergy.com, begränsat antal platser, ange namn och datum. Först till kvarn.

 

Erbjudandet i korthet

Valör och nominellt belopp:
5 000 SEK per obligation.
Lägsta belopp att teckna är fyra (4) Obligationer (20 000 SEK). Därefter i poster om en (1) obligation
Ränta:
Årligen 8,75%
Ränteförfallodagar:
15 januari och 15 juli, med första utbetalningsdag 15 januari, 2019
Utgivningsdag:
10 juli, 2018
Lånebelopp:
150 MSEK med övertilldelningsrätt om ytterligare 150 MSEK, dvs maximalt 300 MSEK
Återbetalningsdag
9 juli, 2023
Preliminär första handelsdag, förutsatt godkänd ansökan:
16 juli, 2018

 

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss