Aktien

SolTech är listat på First North vid Nasdaq Stockholm

Första handelsdag var 25 juni 2015 och aktien handlas under kortnamnet ”SOLT” (ISINKOD: SE0005392537).

SolTech har ca 15 000 aktieägare. Följ kursutvecklingen här: SolTech aktiekurs och här

I samband med listningen på First North vid Nasdaq Stockholm utsågs G&W Fondkommission till Certified Adviser.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Henrik Hammarskiöld
Henrik.Hammarskiold@gwkapital.se
+46 (0)8 503 000 64

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Stefan Ölander, VD SolTech Energy
stefan.olander@soltechenergy.com
+46 (0)425 010 51