Finansiell kalender

Datum
Händelse
2018-08-31
Extra bolagsstämma
2018-08-24
Delårsrapport, 1 Januari – 1 Juni

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Frederic Telander, VD SolTech Energy
frederic.telander@soltechenergy.com
+46 (0)8 441 88 46