Finansiell kalender

Datum
Händelse
2019-02-21
Bokslutskommuniké, januari-december 2018
2019-05-28
Årsstämma

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Stefan Ölander, VD SolTech Energy
stefan.olander@soltechenergy.com
+46 (0)425 010 51