Finansiell kalender

Datum
Händelse
27/2 2018
Bokslutskommuniké

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Frederic Telander, VD SolTech Energy
frederic.telander@soltechenergy.com
+46 (0)8 441 88 46