Inspiration

Kan solceller vara ett tak?

-Absolut!

SolTech ShingEl är en unik byggnadsintegrerad solcellspanel som erbjuder samma byggmått som fem stycken Benders Carisma-pannor. Den är i sig själv en del av klimatskalet på fastigheten, utan krav på extra tillbehör. Låt ditt tak generera energi utan att du behöver kompromissa eller göra avkall på vare sig funktion eller estetik.

Vi tycker att det är självklart att alla fastigheter som byggs också genererar energi, för att minska avtrycket på miljön och för att spara pengar till ägaren under husets byggtid och livstid. Genom att SolTech ShingEl ersätter andra byggnadsmaterial behöver dessa vare sig tillverkas eller transporteras. Som bonus förkortas byggprocessen. Våra lösningar ger arkitekter bästa tänkbara förutsättningar att vara kreativa, både vid nybyggnation och vid bevarandet av karaktären hos äldre hus, oavsett taktyp.

Myresjöhus

Fler fördelar med ShingEl

Precis som hos övriga produkter i vårt sortiment är det tunnfilmstekniken som utgör kärnan i SolTech ShingEl-panelerna. Fördelarna med CdTe, som vår tunn – filmstyp heter, är många. Utöver den homogena designen, som särskiljer den från kiseltekinken, är det främst den höga verkningsgraden i skuggiga miljöer som är utmärkande. Tunnfilm ger mer energi även molniga dagar och även om delar av panelen ligger i skugga från träd, skorstenar eller motsvarande. Fördelen med integrationen av SolTech ShingEl är dessutom att den ersätter andra material och i sig själv blir en del av byggnadens klimatskal. Detta förkortar byggtiden och sänker kostnaderna jämfört med att först lägga betongtak och sedan montera solceller ovanpå.

Fakta om ShingEl

 

• Konstruerad för att vara 100 procent kompatibel med
Benders betongpanna Carisma, utan krav på några tillbehör.
• 1 solcellspanel motsvarar 5 betongpannor.
• Konstruerad utifrån ett EcoDesignperspektiv
• Robust design som tål hagel, snö och kyla.
• Certifierad enligt IEC 61646:2008.
• CE-märkt och godkänd som el- och byggprodukt inom EU.
• Modern tunnfilmsteknik (CdTe)

 
 
 
 
ShingEl
ShingEl Myresjöhus
ShingEl

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss