Vänligen ange dina uppgifter

Hitta din tekniska specifikation

-Hitta den produktvariant som passar just er!

En solcell som förutom att producera solel även integreras i en byggnad kallas för byggnadsintegrerad (BIPV), den är alltså även är ett byggnadsmaterial. En produkt som appliceras utanpå ett klimatskal kallas byggnadsapplicerad (BAPV). Nedan finns mer fakta om solenergi och vad olika tekniska begrepp innebär, hur mycket solel våra solceller levererar i oskuggat läge och i olika väderstreck, samt tekniska beskrivningar.

Vad är U-, G- och Lt-värde?

U-värde

Ett mått på hur mycket värme som läcker ut genom glaset.

Ju lägre U-värde desto bättre isolering. U-värdet kan förbättras genom att glasen beläggs med en metallbaserad yta som reflekterar långvågig strålning tillbaka in i rummet. U-värde 1,0 innebär ett värmeflöde på 1 watt/kvadratmeter yta för varje grad som skiljer mellan utomhustemperatur och inomhustemperatur.

G-värde

Ett mått på hur mycket av solens värme (infraröd strålning) som kommer in genom glaset.

Ett lågt G-värde anger att ett fönster släpper igenom en låg andel solvärme. G-värdet kan förbättras genom att ytterglaset beläggs med en IR-reflekterande yta som reflekterar en del av värmestrålningen. I bostäder med stora glaspartier särskilt mot söder och väster, kan det vara en fördel med låga solenergitransmittanser.

Lt-värde

Ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom glaset.

Fönster med låga U- och G-värden får vanligen också lägre LT-värden vilket påverkar dagsljusinsläppet negativt. I BBR avsnitt 6 finns krav på dagsljusinsläpp för rum där människor vistas mer än tillfälligt. Som allmänt råd anges en fönsterglasarea motsvarande minst 10 % av golvarean när fönstren har 2 eller 3 klarglas med ett LT-värde på cirka 70 %.

Hur mycket producerar solcellerna?

 

Värdena är simulerade för en anläggning på 10,000 W av produkten SolTech Supreme och platsen är Stockholm.

SolTech RooF

SolTech Facade

SolTech ShingEl

SolTech Supreme 1200x600mm

SolTech ST 1200x2400mm

SolTech ST 1200x1800mm

SolTech ST 1200x1200mm

SolTech ST 600x2400mm

SolTech ST 600x1800mm

SolTech ST
600x600mm

SolTech ST 1200x600mm

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss