Gröna obligationer

 

SolTech Energys svenska dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) med ansvar för lånefinansieringen av gruppens investeringar i Kina, och som samägs med SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc., har certifierat bolaget för att kunna emittera gröna obligationer. Det ansedda institutet Cicero i Norge har klassat bolaget som ”Dark Green”, den högsta klassificeringen vad gäller utgivare av gröna obligationer. Avsikten är att delvis finansiera våra framtida satsningar i Kina med gröna obligationer riktade till våra aktieägare, våra nuvarande obligationsinvesterare och allmänheten i stort.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss