Gröna obligationer

 
 
 

Under 2017 har SolTech Energys samägda dotterbolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE), som mål att finansiera och installera solenergiinstallationer på kunders tak i Kina med motsvarande 50 megawatt (MW). Detta kräver en investering om cirka 500 miljoner kronor. SolTech Energys svenska dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) med ansvar för lånefinansieringen av gruppens investeringar i Kina, och som samägs med SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc., har därför tecknat ett avtal med Danske Bank i syfte att undersöka möjligheten att emittera gröna obligationer. Avsikten är att finansiera 2017 års satsning i Kina genom att emittera gröna obligationer till Danske Banks nätverk av institutionella investerare och förmögna privatpersoner till ett värde av 500 miljoner kronor.

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss