Vänligen ange dina uppgifter

Hitta din tekniska specifikation

-Hitta den produktvariant som passar just er!

SolTech ST kan användas både som en produkt som integreras i en byggnad (BIPV) och har en funktion utöver att producera solel, alltså även är ett byggnadsmaterial eller som en produkt som appliceras utanpå ett klimatskal (BAPV).
Nedan finns mer fakta om solenergi och vad olika tekniska begrepp innebär, hur mycket solel våra solceller levererar i oskuggat läge, i olika väderstreck, samt tekniska beskrivningar och föreskrivande texter.

Vad är U-värde?

Ett mått på hur mycket värme som läcker ut genom glaset.

 
Ju lägre U-värde desto bättre isolering. U-värdet kan förbättras genom att glasen beläggs med en metallbaserad yta som reflekterar långvågig strålning tillbaka in i rummet. U-värde 1,0 innebär ett värmeflöde på 1 watt/kvadratmeter yta för varje grad som skiljer mellan utomhustemperatur och inomhustemperatur.

Vad är G-värde?

Ett mått på hur mycket av solens värme (infraröd strålning) som kommer in genom glaset.

Ett lågt G-värde anger att ett fönster släpper igenom en låg andel solvärme. G-värdet kan förbättras genom att ytterglaset beläggs med en IR-reflekterande yta som reflekterar en del av värmestrålningen. I bostäder med stora glaspartier särskilt mot söder och väster, kan det vara en fördel med låga solenergitransmittanser.

Vad är Lt-värde?

Ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom glaset.

 
Fönster med låga U- och G-värden får vanligen också lägre LT-värden vilket påverkar dagsljusinsläppet negativt. I BBR avsnitt 6 finns krav på dagsljusinsläpp för rum där människor vistas mer än tillfälligt. Som allmänt råd anges en fönsterglasarea motsvarande minst 10 % av golvarean när fönstren har 2 eller 3 klarglas med ett LT-värde på cirka 70 %.
 
 

 

Värdena är simulerade för en anläggning på 10,000 W av produkten SolTech Supreme och platsen är Stockholm.

SolTech Fasad (BIPV) 1200x600 mm

SolTech ShingEl

SolTech ST (BIPV) 1200x4800mm

SolTech ST (BIPV) 1200x4200mm

SolTech ST (BIPV) 1200x3600mm

SolTech ST (BIPV) 600x4800mm

SolTech ST (BIPV) 600x4200mm

SolTech ST (BIPV) 600x3600mm

SolTech Supreme (BAPV) 1200x600mm

SolTech ST (BIPV) 1200x3000mm

SolTech ST (BIPV) 1200x2400mm

SolTech ST (BIPV) 1200x1800mm

SolTech ST (BIPV) 1200x1200mm

SolTech ST (BIPV) 1200x600mm

SolTech ST (BIPV) 600x3000mm

SolTech ST (BIPV) 600x2400mm

SolTech ST (BIPV) 600x1800mm

SolTech ST (BIPV) 600x1200mm

SolTech ST (BIPV) 600x600mm

SolTech ST (BAPV) 1200x600mm

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss