Stora framgångar i Kina

SolTech Energy har genom ett samägt bolag tillsammans med kinesiska Advanced SolarPower Hangzhou Inc. (ASP) blivit en aktör på den kinesiska marknaden.
Läs mer om verksamheten i Kina

Samarbete SolTech – Sapa

Vi är glada och stolta över vår succéartade introduktion av vårt exklusiva samarbete med Sapa på Nordens största bygg- och fastighetsmässa Nordbygg
Läs mer om vårt samarbete med sapa

Låt dig inspireras

Oavsett om du har en industrifastighet, kontorsfastighet, flerbostadshus eller annan större anläggning bör du se över möjligheten att sänka el- och värmekostnader med hjälp av taket - eller fasaden.

Ta del av flera referensobjekt

Våra Produkter

- Solenergilösningar som passar för alla fastigheter!

SolTech ST

Transparenta tunnfilmssolceller som producerar el

Läs mer

SolTech Supreme

Tunnfilmssolceller som producerar el

Läs mer

SolTech Sigma

Med glaspannor på taket kan du få effektiv värme

Läs mer

SolTech Therm

Ackumulatortank som lagrar värme

Läs mer

Sapa och SolTech
skapar nya möjligheter

SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än den gör av med. Det är en utmaning, inte minst på våra breddgrader men fullt möjligt genom att kombinera t.ex. en värmepump med vår semitransparenta solcell, SolTech ST, som då producerar den elektricitet som värmepumpen förbrukar på årsbasis. Jag är stolt över vårt samarbete med Sapa som skapar helt nya möjligheter att på bred front via deras kanaler marknadsföra glasfasader och tak som producerar el. Om vi globalt ska klara av de högt satta klimatmål som numera finns, kunde en idé vara att alla länder inför en lag som säger att bygglov inte ges till byggnader med glasfasader som inte samtidigt producerar elektricitet. Kanske Sverige kan vara ett föregångsland? Läs mer om vårt unika samarbete med Sapa här.

Välkommen till oss på SolTech!

Frederic Telander, VD

Världens största solenergimarknad

Play

Kina är sedan 2009 världens största energiförbrukare. Från dagens nivå förväntas energikonsumtionen fördubblas ytterligare en gång till 2040. Se filmen om vår verksamhet i Kina.

Aktuellt

Genom SolTech har framtiden kommit till Linköping!

Se gärna inslaget där vår Anna Svensson berättar om våra tre olika installationer i Vallastaden. Se inslaget här...Läs mer

Ny order för ASRE i Kina – som nu ligger före lagd plan för 2017

SolTechs dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Zhejiang Kanglongda Special Protection Technology Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på 2,5 megawatt (MW) och beräknas ge...Läs mer

SolTech rekommenderar SVTs Dokument utifrån. Ett intressant inslag kring förnyelsebar energi och den solrevolution som pågår!

Mycket intressant reportage om solenergi. Framtiden ser ljus ut för SolTech Energy! Se SVTs, Det våras för solen Här...Läs mer

Ny order i Ningbo, Kina – ASRE:s försäljningstakt fortsatt hög

SolTechs dotterbolag ASRE i Kina har tecknat sin nionde order i staden Ningbo. Kunden är Ningbo Hrale Plastic Heat Exchanger Co Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på 1...Läs mer

Visa fler nyheter

Goda skäl att investera i solenergi

Vi har länge vetat att solenergi är den bästa formen av förnybar energi, sett till kapacitet och miljövänlighet. Men det är först nu som den tekniska utvecklingen har gjort solenergin kommersialiserbar i stor skala.

Investera i solen Kontakta oss

Arkitektsupport

Vi har tänkt igenom helheten och erbjuder flexibla system där man enkelt kan integrera solskydd och solceller i fasaden för att uppnå en totallösning med god energihushållning.

Läs mer här

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss