Stora framgångar i Kina

SolTech Energy har genom ett samägt bolag tillsammans med kinesiska Advanced SolarPower Hangzhou Inc. (ASP) blivit en aktör på den kinesiska marknaden.
Läs mer om verksamheten i Kina

Samarbete SolTech – Sapa

Vi är glada och stolta över vår succéartade introduktion av vårt exklusiva samarbete med Sapa på Nordens största bygg- och fastighetsmässa Nordbygg
Läs mer om vårt samarbete med sapa

Låt dig inspireras

Oavsett om du har en industrifastighet, kontorsfastighet, flerbostadshus eller annan större anläggning bör du se över möjligheten att sänka el- och värmekostnader med hjälp av taket - eller fasaden.
Ta del av flera referensobjekt

Våra Produkter

- Solenergilösningar som passar för alla fastigheter!

Bläddra i våra produktbroschyrer

Klicka här!

SolTech ShingEl

Den unika takpannan som producerar el

Läs mer

SolTech ST

Transparenta tunnfilmssolceller som producerar el

Läs mer

SolTech Supreme

Tunnfilmssolceller som producerar el

Läs mer

Teknisk Specifikation

Hitta mer teknisk fakta, specifikationer, föreskrivande texter och hur många kWh/år levererar en solanläggning.

Sapa och SolTech
skapar nya möjligheter

SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än den gör av med. Det är en utmaning, inte minst på våra breddgrader men fullt möjligt genom att kombinera t.ex. en värmepump med vår semitransparenta solcell, SolTech ST, som då producerar den elektricitet som värmepumpen förbrukar på årsbasis. Jag är stolt över vårt samarbete med Sapa som skapar helt nya möjligheter att på bred front via deras kanaler marknadsföra glasfasader och tak som producerar el. Om vi globalt ska klara av de högt satta klimatmål som numera finns, kunde en idé vara att alla länder inför en lag som säger att bygglov inte ges till byggnader med glasfasader som inte samtidigt producerar elektricitet. Kanske Sverige kan vara ett föregångsland? Läs mer om vårt unika samarbete med Sapa här.

Välkommen till oss på SolTech!

Frederic Telander, VD

Aktuellt

Ytterligare en anläggning på 2,28 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE är nu uppe i totalt tjugosju anslutna anläggningar, motsvarande 29,08 MW. De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 45 MSEK i intäkt...Läs mer

Ytterligare en anläggning på 1,2 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE är nu uppe i totalt tjugosex anslutna anläggningar, motsvarande 26,8 MW. De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 42,1 MSEK i intäkt...Läs mer

Ytterligare två anläggningar på 878 kilowatt (KW) respektive 257 KW, är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE är nu uppe i totalt tjugofem anslutna anläggningar, motsvarande 25,6 MW. De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 40,6 MSEK i intäkt...Läs mer

Benders satsar på solenergi tillsammans med SolTech Energy´s nya produkt ShingEl

Läs mer om satsningen här: http://www.benders.se/benders/nyheter/2017/solceller-en-kraft-att-rakna-med/..Läs mer

Visa fler nyheter

Arkitektsupport

Vi har tänkt igenom helheten och erbjuder flexibla system där man enkelt kan integrera solskydd och solceller i fasaden för att uppnå en totallösning med god energihushållning.

Läs mer här

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss