Stora framgångar i Kina

SolTech Energy har genom ett samägt bolag tillsammans med kinesiska Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) blivit en aktör på den kinesiska marknaden. Läs  om verksamheten och se en översiktskarta över installerade och planerade anläggningar i Kina.

Samarbete SolTech - Sapa

Vi är glada och stolta över vår succéartade introduktion av vårt exklusiva samarbete med Sapa på Nordens största bygg- och fastighetsmässa Nordbygg som gick av stapeln den 5-8 april. I vår välbesökta monter lanserade vi våra kreativa solcellslösningar.

Låt dig inspireras

Oavsett om du har en industrifastighet, kontorsfastighet, flerbostadshus eller annan större anläggning bör du se över möjligheten att sänka el- och värmekostnader med hjälp av taket - eller fasaden. Här visar vi dig hur!

Frederic

Sapa och SolTech skapar nya möjligheter.

SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än den gör av med. Det är en utmaning, inte minst på våra breddgrader men fullt möjligt genom att kombinera t.ex. en värmepump med vår semitransparenta solcell, SolTech ST, som då producerar den elektricitet som värmepumpen förbrukar på årsbasis. Jag är stolt över vårt samarbete med Sapa som skapar helt nya möjligheter att på bred front via deras kanaler marknadsföra glasfasader och tak som producerar el. Om vi globalt ska klara av de högt satta klimatmål som numera finns, kunde en idé vara att alla länder inför en lag som säger att bygglov inte ges till byggnader med glasfasader som inte samtidigt producerar elektricitet. Kanske Sverige kan vara ett föregångsland? Läs mer om vårt unika samarbete med Sapa här.
Välkommen till oss på SolTech!
Frederic Telander, VD

Produkter

Solenergilösningar som passar för alla fastigheter

01_Power_1024x1024

SolTech Sigma

Med glaspannor på taket kan du få effektiv värme

01_Supreme_1024x1024

SolTech Supreme

Tunnfilmssolceller som producerar el

01_Supreme_ST_1024x1024

SolTech ST

Transparenta tunnfilmssolceller som producerar el

Tankar_soltech-loggo-3 st

SolTech Therm

Ackumulatortank som lagrar värme

Aktuellt