Stora framgångar i Kina

SolTech Energy har genom ett samägt bolag tillsammans med kinesiska Advanced SolarPower Hangzhou Inc. (ASP) blivit en aktör på den kinesiska marknaden.
Läs mer om verksamheten i Kina

Samarbete SolTech – Hydro/Sapa

Vi är glada och stolta över vårt exklusiva samarbete med Hydro/Sapa/Wicona som manifesterades på Nordens största bygg- och fastighetsmässa Nordbygg i april 2018
Läs mer om vårt samarbete med Hydro/Sapa

Låt dig inspireras

Oavsett om du har en industrifastighet, kontorsfastighet, flerbostadshus eller annan större anläggning bör du se över möjligheten att sänka el- och värmekostnader med hjälp av taket - eller fasaden.
Ta del av flera referensobjekt

Våra Produkter

- Solenergilösningar som passar för alla fastigheter!

Bläddra i våra produktbroschyrer

Klicka här!

SolTech ShingEl

Den unika takpannan som producerar el

Läs mer

SolTech ST

Transparenta tunnfilmssolceller som producerar el

Läs mer

SolTech Supreme

Ett prisbelönt taktäckningssystem

Läs mer

SolTech Balkong

Transparenta solceller som balkongräcke utan vertikala profiler

Läs mer

SolTech Fasad

en solcell som är en kallfasad

Läs mer

SolTech Kristallin

Solceller baserade på kiselteknik

Läs mer

Tillbehör

Läs mer

Teknisk Specifikation

Hitta mer teknisk fakta, specifikationer, föreskrivande texter och hur många kWh/år levererar en solanläggning.

Sapa och SolTech
skapar nya möjligheter

SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än den gör av med. Det är en utmaning, inte minst på våra breddgrader men fullt möjligt genom att kombinera t.ex. en värmepump med vår semitransparenta solcell, SolTech ST, som då producerar den elektricitet som värmepumpen förbrukar på årsbasis. Jag är stolt över vårt samarbete med Sapa som skapar helt nya möjligheter att på bred front via deras kanaler marknadsföra glasfasader och tak som producerar el. Om vi globalt ska klara av de högt satta klimatmål som numera finns, kunde en idé vara att alla länder inför en lag som säger att bygglov inte ges till byggnader med glasfasader som inte samtidigt producerar elektricitet. Kanske Sverige kan vara ett föregångsland? Läs mer om vårt unika samarbete med Sapa här.

Välkommen till oss på SolTech!

Frederic Telander, VD

Aktuellt

SolTechs ASRE förvärvar nybyggd rekordanläggning på 12,7 MW av ASP för cirka 86 MSEK

SolTech fullföljer det avtal med bolagets kinesiska partner ASP som offentliggjordes den 11 december 2017 om övertagande av en rekordorder till bryggeriet JiangSu YangHe Brewery om 13 MW. Anläggningens slutliga...Läs mer

Två anläggningar på tillsammans 4,8 megawatt (MW) är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE är nu uppe i totalt trettioen anslutna anläggningar, motsvarande 39,51 MW. De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 57 MSEK i intäkt...Läs mer

Klargörande beträffande Affärsvärldens analys av SolTech 20–21 juni

Bakgrund Den 20–21 juni 2018 publicerade Affärsvärlden en artikel med en analys av SolTech Energy Sweden AB (publ), SolTech. I artikeln förekommer en rad uppgifter och påståenden om Bolagets kinesiska...Läs mer

SolTechs dotterbolag ASAB:s gröna obligation tecknades till 99 procent

Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, som till 51 % ägs av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.,...Läs mer

Visa fler nyheter

Arkitektsupport

Vi har tänkt igenom helheten och erbjuder flexibla system där man enkelt kan integrera solskydd och solceller i fasaden för att uppnå en totallösning med god energihushållning.

Läs mer här

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss