Stora framgångar i Kina

SolTech Energy har genom ett samägt bolag tillsammans med kinesiska Advanced SolarPower Hangzhou Inc. (ASP) blivit en aktör på den kinesiska marknaden.
Läs mer om verksamheten i Kina

Samarbete SolTech – Sapa

Vi är glada och stolta över vår succéartade introduktion av vårt exklusiva samarbete med Sapa på Nordens största bygg- och fastighetsmässa Nordbygg
Läs mer om vårt samarbete med sapa

Låt dig inspireras

Oavsett om du har en industrifastighet, kontorsfastighet, flerbostadshus eller annan större anläggning bör du se över möjligheten att sänka el- och värmekostnader med hjälp av taket - eller fasaden.

Ta del av flera referensobjekt

Våra Produkter

- Solenergilösningar som passar för alla fastigheter!

SolTech ST

Transparenta tunnfilmssolceller som producerar el

Läs mer

SolTech Supreme

Tunnfilmssolceller som producerar el

Läs mer

SolTech Sigma

Med glaspannor på taket kan du få effektiv värme

Läs mer

SolTech Therm

Ackumulatortank som lagrar värme

Läs mer

Sapa och SolTech
skapar nya möjligheter

SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än den gör av med. Det är en utmaning, inte minst på våra breddgrader men fullt möjligt genom att kombinera t.ex. en värmepump med vår semitransparenta solcell, SolTech ST, som då producerar den elektricitet som värmepumpen förbrukar på årsbasis. Jag är stolt över vårt samarbete med Sapa som skapar helt nya möjligheter att på bred front via deras kanaler marknadsföra glasfasader och tak som producerar el. Om vi globalt ska klara av de högt satta klimatmål som numera finns, kunde en idé vara att alla länder inför en lag som säger att bygglov inte ges till byggnader med glasfasader som inte samtidigt producerar elektricitet. Kanske Sverige kan vara ett föregångsland? Läs mer om vårt unika samarbete med Sapa här.

Välkommen till oss på SolTech!

Frederic Telander, VD

Världens största solenergimarknad

Play

Kina är sedan 2009 världens största energiförbrukare. Från dagens nivå förväntas energikonsumtionen fördubblas ytterligare en gång till 2040. Se filmen om vår verksamhet i Kina.

Aktuellt

SolTech Energys dotterbolag ingår avtal med Danske Bank i syfte att söka ”grön” obligationsfinansiering för att installera 50 MW solel i Kina under 2017

Under 2017 har SolTech Energys samägda dotterbolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE), som mål att finansiera och installera solenergiinstallationer på kunders tak i Kina med...Läs mer

Dagens Industri: Kina satsar 3 300 miljarder på förnyelsebar energi

Kina kommer att investera 2 500 miljarder yuan, ungefär 3 300 miljarder kronor, i förnybar energi mellan 2016 och 2020, uppger landets energimyndighet NEA. Investeringen kommer att skapa över 13...Läs mer

Ytterligare 4,66 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE anslöt ytterligare fem solenergianläggningar till elnätet före årsskiftet, betydande att totalt tretton anläggningar nu är anslutna. Summan för 2016 blev därmed 15,71 megawatt (MW) anslutna och intäktsgenererande...Läs mer

Sänkta subventioner i Kina inget hot mot SolTech

STOCKHOLM (Direkt) Solenergibolaget Soltech, som via samriskbolaget ASRE installerar och driver solenergianläggningar i Kina, kommer inte att påverkas negativt av de sänkningar av solenergisubventioner som nu genomförs i landet. Om...Läs mer

Visa fler nyheter

Goda skäl att investera i solenergi

Vi har länge vetat att solenergi är den bästa formen av förnybar energi, sett till kapacitet och miljövänlighet. Men det är först nu som den tekniska utvecklingen har gjort solenergin kommersialiserbar i stor skala.

Investera i solen Kontakta oss

Arkitektsupport

Vi har tänkt igenom helheten och erbjuder flexibla system där man enkelt kan integrera solskydd och solceller i fasaden för att uppnå en totallösning med god energihushållning.

Läs mer här

Vill du veta mer om våra produkter eller lösningar? Kontakta oss